13 ″ Duýgur ekran monitory H1316PWH

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

15 dýuým duýgur ekran monitory (8)

 

 

 

Noutbuk ölçegi

 

 

of

Duýgur ekran monitory

 

 

Salam!

Täze 13.3 dýuým duýgur ekran monitoryňyz

 

At 13.3inç gözleýär

duýgur ekranyňyz üçin täze ölçeg

Uly ekranlaryň her faktory bilen kiçijik ekran gelýär

FHD + 10point pcap duýgur ekran, inçe profil planşet ýaly monitorda gaplanýar

henizem HDMI, VGA port we USB birikmeleri bilen

 

Derrew söýersiň

 

çäkli aralyk üçin kiçi duýgur ekran gözleýän bolsaňyz

henizem bolmaly ähli aýratynlyklary we funksiýalary geçmek islemeýärin.

15 dýuým duýgur ekran monitory

 

Planşet, duýgur ekran monitory ýaly

gitmäge taýýardyr

 

 

Atly, jübi telefonyňyz ýaly kuwwatly duýgur ekrany ulanyň

sürüjisi talap edilmese, nädip ulanmalydygyny gazanmaly däl

derrew eliňe

 

13.3inçde 10 oçko degmäge mümkinçilik berýäris

kiçi displeý söýüjiler we saýtlarda ýeterlik ýer ýok.

7H çyzylmaga garşy duýgur ekran aýna ýörite dizaýny goldaýar

 

15 dýuým duýgur ekran monitory (3)

Ortaça gurşun wagty: 1 ~ 2 hepde

Bir ýyllyk kepillik we kepillik möhletini uzaltmak hyzmaty

Gaplamak: bir kartonda 3

MOQ: Bir bölümden

Kümüş çarçuwanyň dizaýny

Meýletin Matt gara

Görüşiňizi we duýgularyňyzy artdyrmak üçin 10-dan 32-e çenli.

 

Klassiki dizaýnyňyz üçin kümüş reňkli ýa-da Matt gara reňkli reňkli çarçuwa.

At, täze duýgur ekran monitoryňyz üçin 10,13.3, 15.6, 18.5, 21.5 we 27 dýuým giňligi hödürleýär.

27 dýuým duýgur ekran monitory (3)

 

 

 

Stolda

 

VESA yzky gurnama stoluň ýokarky goldawy

Atly jübüt vesa gurnama iş stoly goldawyny hödürleýär

iş stoluňyz üçin

Stoldaky täze ýyldyzyňyz üçin ulanylýan inçe profil Aralyk tygşytlylygy henizem akylly.

iş stoly sensor ekrany
Wallmount duýgur ekrany

 

 

 

Diwarda

 

Diwara dakmak üçin VESA yzky gurnama

Atly iş bilen meşgullanmak üçin jübüt vesa montaj bracket goldawyny hödürleýär

Diwardaky täze görşüňiz üçin ulanylýan inçe profil.Aralyk tygşytlamak henizem akylly.

Üpjün ediji hakda:

“Horsent” Hytaýyň günbataryndaky esasy duýgur ekran zawodlaryndan biridir, 40 zawod operatory we hünär tejribesi bolan 30 sany inersener bilen birlikde 100-den gowrak işgäri bar, sensor ekranyndaky ortaça iş döwri 10 ýyldan gowrak.

“Horsent” soňky 8 ýylda bir zada ünsi jemledi: gowşuryş gymmaty - kiçi we orta telekeçiler üçin bäsdeşlik duýgur ekran.

13.3 duýgur ekranly monitor

Fiziki aýratynlyklar

thr

Ultra inçe beden

tb (1)

Wilka we oýna

ico (1)

Nol bezel duýgur ekrany
kyku (1)

Gara, ak, kümüş, altyn

kyku (2)

Diwara gurlan sensor monitor

tyj

Çykyş

df (1)

Durnuk we çydamly

At, AUO-dan çydamly LED displeý paneli we Horsent duýgur ekran datçigi ýaly iň oňat we iň meşhur komponentleri ulanýar, subut edilen standart amallar we kepillendirilen hil laýyklygy bilen bilelikde, durnukly we çydamly duýgur ekran hödürleýäris.
df (2)

Uzak ömür

LED ömri we berk içerki we daşarky gurluş üçin 50,000 sagat ömri, hil meselesinden halas bolarsyňyz.
rt

Aňsat integrasiýa

Easyeňil we çalt kiosk gurmak üçin basgançakly bezeg, yzygiderli we çalt.

kyku

24/7

24/7 hyzmatyňyzda!

Önümiň spesifikasiýasy

GÖRNÜŞ

LCD paneliň ululygy

13.3 dýuým Inçe duýgur ekran monitory

Aspekt gatnaşygy

16:09

Yzky yşyk görnüşi

Yşyk-diodly yşyk

Pixel Pitch

0.1529mm x 0.1529mm

Işjeň meýdan

293,76mm x 165,24mm

Iň oňat karar

1920 × 1080 @ 60 Hz

Jogap bermek wagty

25 MS

Reňk

16,7 million

Ightagtylyk

LCD paneli: 300 cd / m2

Kontrast gatnaşygy

800: 1 (standart bahalar)

Burçy görmek (CR> 10)

Gorizontal: 170 ° (85 ° / 85 °)

Dik: 170 ° (85 ° / 85 °)

Wideo Giriş Formaty

RGB analog signal / sanly signal

Wideo giriş interfeýsi

VGA / HDMI

Giriş ýygylygy

Gorizontal: 30 ~ 82 Hz Dik: 50 ~ 75 Hz

TOUCH

Ekranyň görnüşine degiň

10 bal kapasitif duýgur ekran

Aýna gapak

2.4mm

Aç-açanlyk

87%

Gatylyk

7H

Interfeýs

USB2.0

Jogap bermek wagty

≤10 ms

Duýgur usuly

Barmak / kapasit ruçka

Ömrüňize degiň

, 00050,000,000

Çyzyklylyk

< 2%

Köp nokatly OS

Windows7 / 8/10 , Android

GEÇIRMEK

Serhet ölçegi

326,9mm × 204,6mm × 29mm

Gaplamagyň ululygy

Aýgytly bolmak

Agram

Tor: ippingük daşamagy kesgitlemek: Kesgitlemek

GURNAMAK

Gurnama

VESA 75mm * 75mm

Temperatura

Işleýiş: 0 ℃ -40 ℃ orage Saklama: -20 ℃ -60 ℃

Çyglylyk

Işleýiş: 20% -80%;Saklanylýan ýeri: 10% -90%

Operasiýa beýikligi

< 3000m

Güýç

Elektrik üpjünçiligi

Giriş : ACC220V ± 5%

Kuwwat sarp etmek

Maks : 12w;Uky : 3w;Off 2w
UMUMY

Kepillik

1 ýyl

Garnituralar

Set şnuru / adapter, USB ýa-da COM kabeli (islege görä);VGA kabeli we HDMI ýa-da DVI kabeli (islege bagly), ýaý (islege bagly)

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (6)

Brightokary ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

Suw geçirmeýän

xtb (3)

tozan

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

Spiker

xtb (10)

Kamera

xtb (11)

Senagat çözgüdi

xtb (12)

Logotip çap etmek

xtb (13)

Duýgur paneliň dizaýny

xtb (14)

Stol ýokarky stend

Programma meýdany

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Diwar dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň