32 dýuým egri duýgur ekranly monitor

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

egri duýgur ekranly monitor

NEXT nesli bilen tanyşdyrmak!

Söýgüli janköýerlerimiz üçin iň soňky döredijiligimizi mälim etmek isleýäris

Işiňiz üçin bu ajaýyp 3D interaktiw ekrany bada-bat söýersiňiz.

Döredijilik interaktiw çözgüt dizaýneri üçin sowgat hökmünde Horsentiň iň söýgüli önümi!

egri duýgur ekran monitory (5) - 副本

 

 

 

 

 

 

 

Döredijilikli, akylly we egri

 

 

 

Ynkylap etmäge taýyn boluň!

Atly adaty 32 dýuým duýgur ekrany öwürýär

C şekilli peýza .a

hakyky adam görüşine has ýapykdyr

1800R däl-de, Horsent çümdürilişi gowulandyrmak üçin 1500R egri ekran berýär

has siňdirilen we ekranyň mazmuny bilen has gyzyklanýar

 

Çuňlaşdyrmak üçin döredildi

 

 

 

 

Mediýa ekrany üçin ýiti kontrast

3000: 1 1000: 1-den täzelendi

 

Ekranyň şekil ekrany duýgur ekran funksiýasy ýaly duýgur bolmaly

iň tebigy suratlary bermek üçin

Atlar Suratlaryň we wideonyň görkezilişine reňk kontrastynyň ýokarlanmagy

okamak üçin täsirli reňk öndürijiligi we gyzyklanýan iş mazmunyňyza has köp üns beriň.

Kristal aýdyňlygy we janly reňkleri bilen haýran galdyryjy FHD 1080P displeýi,

Takyklyk bilen işleýäris we her ekrany gowşurmak üçin täsir we ulanyjy tejribesine üns berýäris

Horsent, adamlar bilen maşynyň arasynda adatdan daşary täsirleşip, çydamly duýgur ekranlary hödürlemegi maksat edinýär

 

 

 

 

 

 

Tapmakdan has boltlar

Atlar basmakdan has köp Bolt ulanýar

monitoryň gurluşyny berkitmek

Ajaýyp dizaýn we nol bezel

owadan köşküňize laýyk

egri duýgur ekranly monitor (4)

 

 

 

 

egri duýgur ekranly monitor

 DP + HDMI + Ses

Giň düzüliş I / O.

 

Atly birikmek üçin her dürli mümkinçilik hödürleýär

Indi duýgur ekran bilen gidip bilýän has köp enjam bar

 

Onda, ajaýyp iş bilen müşderiňizi haýran galdyrmak üçin hakyky mümkinçiligiňiz bar bolsa, näme üçin bölek satuw tejribesi üçin dilsiz boluň?Atly?

Bölek satuw işleriňizi şu gün iň häzirki egri sensorly ekran monitorymyz bilen çalyşyň we işiňizi täze belentliklere çykaryň.

 

Fiziki aýratynlyklar

Iş paneli (4)

Egri C görnüşi görkezilýär

tb (1)

Wilka we oýna

ico (1)

Nol bezel duýgur ekrany
kyku (1)

Gara, ak, kümüş, altyn

hrt (2)

Boltlar güýçlenýär

tyj

Çykyş

df (1)

Durnuk we çydamly

At, AUO LCD we Horsent duýgur ekran datçigi ýaly gyzgyn marka komponentlerini ulanýar, subut edilen standart amallar we kepillendirilen hil laýyklygy bilen bilelikde, durnukly we çydamly duýgur ekran hödürleýäris.
df (2)

Uzak ömür

LED ömri we berk içerki we daşarky gurluş üçin 50,000 sagat ömri, hil meselesinden halas bolarsyňyz.
rt

Aňsat integrasiýa

Ansat we çalt kiosk gurmak üçin nol bezel, yzygiderli we çalt.

kyku

24/7

24/7 hyzmatyňyzda!

Önümiň spesifikasiýasy

GÖRNÜŞ

LCD paneliň ululygy

31.5 dýuým egri sensor ekrany

Aspekt gatnaşygy

16:09

Yzky yşyk görnüşi

Yşyk-diodly yşyk

Pixel Pitch

0.363mm x 0.363mm

Işjeň meýdan

698,4mm x392,85mm

Iň oňat karar

1920 * 1080 @ 60 Hz

 

 

Reňk

16,7 million

Ightagtylyk

LCD paneli: 300cd / m2

Kontrast gatnaşygy

3000: 1 (standart bahalar)

Burçy görmek (CR> 10)

Gorizontal: 178 ° (89 ° / 89 °)

Dik: 178 ° (89 ° / 89 °)

Wideo Giriş Formaty

RGB analog signal / sanly signal

Wideo giriş interfeýsi

VGA / HDMI

 

 
TOUCH

Ekranyň görnüşine degiň

10 bal kapasitif duýgur ekran

Aýna gapak

Temperli aýna 2mm

Aç-açanlyk

85%

Gatylyk

7H

Interfeýs

USB2.0

Jogap bermek wagty

≤10 ms

Duýgur usuly

Barmak / kapasit ruçka

Ömrüňize degiň

, 00050,000,000

 

 

Köp nokatly OS

Windows7 / 8/10 , Android

GEÇIRMEK

Serhet ölçegi

761.1 * 456.5 * 116.2mm

Gaplamagyň ululygy

Aýgytly bolmak

Agram

Tor: ippingük daşamagy kesgitlemek: Kesgitlemek

GURNAMAK

Gurnama

VESA

Temperatura

Işleýiş: 0 ℃ -40 ℃ orage Saklama: -20 ℃ -60 ℃

Çyglylyk

Işleýiş: 20% -80%;Saklanylýan ýeri: 10% -90%

Operasiýa beýikligi

< 3000m

Güýç

Elektrik üpjünçiligi

Giriş : ACC220V ± 5%

Kuwwat sarp etmek

Maks : 65w;
UMUMY

Kepillik

1 ýyl

Garnituralar

Set şnuru / adapter, USB ýa-da COM kabeli (islege görä);VGA kabeli we HDMI ýa-da DVI kabeli (islege bagly), ýaý (islege bagly)

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (6)

Brightokary ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

Suw geçirmeýän

xtb (3)

tozan

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

Spiker

xtb (10)

Kamera

xtb (11)

Senagat çözgüdi

xtb (12)

Logotip çap etmek

xtb (13)

Duýgur paneliň dizaýny

xtb (14)

Stol ýokarky stend

Programma meýdany

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Diwar dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Degişli önümler