15inç sensor ekrany H1512P

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

H1512P

300 nits lcd Duýgur ekran

kiosklar üçin 4: 3-de!

Köşk dizaýny gaty uly mesele, açyk çarçuwaly monitorymyz, iň talap edilýän kiosk üçin kiosk integratorynyň islegini kanagatlandyrmak üçin bir maksat goýdy.

Inersenerler we dizaýnerler işlemegi gowy görerler

kiosklary döretmek üçin açyk duýgur ekranlarymyz.

1500: 1 Söwda maksatly kontrast

Contrastokary kontrast we gowy ýagtylygy gowşurmak esasanam has gowy okalýar

töleg we öz-özüne hyzmat edýän saýtlar üçin açyk çarçuwaly displeý.

Featuresörite aýratynlyklar ýygyndysy, islendik mesele üçin işlemegiň ýeke-täk usulydyr:

Ightagty görnüş, göwnejaý degmek tejribesi we müşderileriň dostlukly gatnaşygy.

4: 3 Kiçi kiosk üçin rasion ekrany

Yearsyllar boýy iň oňat, yzygiderli çözgüt we önüm saýlamak.

4: 3 ekranda duýgur ekran displeýleri kiçi kiosklar üçin iň amatlydyr

sag tarapda otag goýmak

Kwadrat ekran kiosk üçin ýasaldy

köp enjam we esbaplar bilen.

H1512P (2)

Ortaça gurşun wagty: 3 gün ~ bir hepde

Bir ýyllyk kepillik we kepillik möhletini uzaltmak hyzmaty

Gaplamak: bir kartonda 2

MOQ: Bir bölümden

Iň ýokary aýratynlyklary 15 dýuým duýgur ekran

ico (1)

Gurallar esasynda
ico (2)

Düşnüksiz öň
ico (3)

Köşk üçin ajaýyp
tyj

Çykyş

df (1)

Traditondan howpsuz

2000-nji ýyllardan bäri dowam edip gelýän iň uzyn däp bolan duýgur ekran ýaly 15 dýuým,
Iň öndürijilikli duýgur ekran onýyllyklaryň dowamynda subut edildi
Placeserleriňizi howpsuz we ygtybarly üpjün ediň
df (2)

Çydamlylyk

50 million duýgur operasiýa ömri we 30,000 ~ 50,000Hours displeý, aladalardan halas bolarsyňyz
rt

Kiosk üçin ýasaldy

Kiosk gurmak üçin doglan, yzygiderli işlemek we çalt gurmak üçin basgançakly bezel
kyku

Hemmesi işleýär we oýnamak ýok

smena ýok, hyzmatyňyzda 24/7 bolmaga taýyn!

Önümiň spesifikasiýasy

15 dýuým PCAP LCD duýgur monitor

GÖRNÜŞ

LCD paneliň ululygy

15 dýuým

Aspekt gatnaşygy

4:03

Yzky yşyk görnüşi

Yşyk-diodly yşyk

Pixel Pitch

0.297mm x 0.297mm

Işjeň meýdan

304.128mm x 228.096mm

Iň oňat karar

1024 × 768 @ 60 Hz

Jogap bermek wagty

35 MS jogap

Reňk

16,7 million reňk

Ightagtylyk

LCD paneli: 300 cd / m2

Kontrast gatnaşygy

1500: 1 (standart bahalar)

Burçy görmek (CR> 10)

Gorizontal: 178 ° (89 ° / 89 °)

Dik: 178 ° (89 ° / 89 °)

Wideo Giriş Formaty

RGB analog signal / sanly signal

Wideo giriş interfeýsi

VGA / DVI / HDMI ballary

Giriş ýygylygy

Gorizontal: 30 ~ 82 Hz Dik: 50 ~ 75 Hz

TOUCH

Ekranyň görnüşine degiň

10 bal kapasitif duýgur ekran

Aýna gapak

2.4mm

Aç-açanlyk

87%

Gatylyk

7H

Interfeýs

USB2.0

Jogap bermek wagty

≤10 ms

Duýgur usuly

Barmak / kapasit ruçka

Ömrüňize degiň

, 00050,000,000 gezek

Çyzyklylyk

< 2%

Köp nokatly OS

Windows7 / 8/10 , Android

GEÇIRMEK

Serhet ölçegi

350.5mm × 274.5mm × 43,9mm

Gaplamagyň ululygy

Aýgytly bolmak

Agram

Tor: ippingük daşamagy kesgitlemek: Kesgitlemek

GURNAMAK

Gurnama

Gapdal gurnama ýaýy , VESA 75mm & 100mm

Temperatura

Işleýiş: 0 ℃ -40 ℃ orage Saklama: -20 ℃ -60 ℃

Çyglylyk

Işleýiş: 20% -80%;Saklanylýan ýeri: 10% -90%

Operasiýa beýikligi

< 3000m

Güýç

Elektrik üpjünçiligi

Giriş : DC 12V ± 5%

Kuwwat sarp etmek

Maks : 15w;Uky : 2w;: 1w

UMUMY

Kepillik

1 ýyl

Garnituralar

Set şnuru / adapter, USB ýa-da COM kabeli (islege görä);VGA kabeli we HDMI ýa-da DVI kabeli (islege bagly), ýaý (islege bagly)

Surat çekmek

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (6)

Brightokary ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

Suw geçirmeýän

xtb (3)

tozan

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

Spiker

xtb (10)

Kamera

xtb (11)

Senagat çözgüdi

xtb (12)

Logotip çap etmek

xtb (13)

Duýgur paneli desig

xtb (14)

Stol ýokarky stend

Ulanyljak meşhur ýer

tb (2)

Bank işi

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Gapdal dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň