Egri monitor duýgur ekrany

Egrilik we arassalamak

 

Çuňňur täsirleşmek üçin 3D dünýä

Oýun senagat müşderilerimiz üçin Horsent-den iň soňky döredijilik.

Dünýäniň gaty elementi daş-töweregi gurşap alýar, özara täsir faktory daş-töweregiňizde.

“Horsent” täze oýun tejribesini “C” görnüşimiz we “J” şekilli egri sensorly ekran monitory we hemmesi bilen tanyşdyrýar.