Duýgur ekran Monitory

  • Çalt we inçe
  • Owadan diwara dakylýan ekran

 

  • Doly tekiz öň aýna, poroşok bilen örtülen polatdan ýasalan nol bezel.
  • Interaktiw mahabat, ýapyk çarçuwaly duýgur ekran, öz-özüňi tölemek, müşderiniň pikirleri, bularyň hemmesi mümkin!
  • Duýgur ekranly monitor ähli monitorlaryň geljegi.
  • uly göwrümli goldaw: 32inch, 43inch we 55inch
  • gysga gurşun wagty: ortaça gurşun wagty 1week - 2weeks