Duýgur ekran panelleri

  • Söýgüli janköýerlerimiz üçin aýratyn komponentler

 

  • PCAP Duýgur ekran bölekleri
  • Duýgur ekran komponentleri integratorlara öz duýgur ekran monitorlaryny ýa-da integrad kiosklaryny ýygnamaga mümkinçilik berýär.
  • Söwda we senagat derejeli duýgur ekran paneli, üstesine-de gözegçilik ediji we AD tagtasy.
  • Tükeniksiz müşderi çözgüdi we täzeden programma hyzmaty