31.5 dýuým PCAP sensor paneli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Komponentlerden zatlar ýasamak

Duýgur ekran datçiklerden we PCB-lerden başlaýar

Iň köp çykdajy bäsdeşlik usuly we has goşmaça aýratyn dizaýn bolmagy

Duýgur ekran komponentleri komponentlerden has köp mümkinçiligi bolan müşderini hödürleýär

43inç PCAP

Ygtybarly we çydamly

Meşhur PCB komponentinden we 1-nji synp önümçiliginden uzak ömür we çydamly.

Ygtybarlylyk, Horsent hünär tejribesinden we dizaýndan gelýär

LCD paneli öndürmeýäris, ýöne biz bir bitewi çözgüt üpjün ediji : AUO, LG, BOE esasy LCD üpjün edijimiz, Içerki kabeller we AD tagtasyna setirler bar: jikme-jiklikler bilen gyzyklanmaga ýeterlik däl

55inchPCAP (2)

Iň çydamly çözgüt

Iň oňat, ýyllar boýy saýlananlar.

Köp sanly gurnama, önümiň uzak ömri we köpçülikleýin önümçiligi bilen iň oňat çykdajyly bäsdeşlik hökmünde subut edildi.

55inchPCAP (1)

Önümiň öndürijiligi

rth (1)

Diňe çalt
rth (2)

Hemmeler üçin bir duralga

rth (3)

Doly ululygy 10 ~ 55 "

rth (4)

Dyrna garşy

rht

ýeňil geçiriji

rth (5)

Gaýtadan programma

tyj

Satyn almagyň sebäpleri

df (1)

Çydamly zatlar

AUO-dan çydamly LCD displeý paneli we Horsent duýgur ekran datçigi ýaly iň oňat we meşhur komponentler, subut edilen standart amallar we kepillendirilen hil laýyklygy bilen utgaşdy.

df (2)

Önümiň ömri

Million gezek degmek, berk içerki we daşarky gurluş, hil meselesinden arkaýyn bolarsyňyz.

rt

Pleönekeý düzediş

Ansat we çalt kiosk gurmak üçin niýetlenen, yzygiderli we çalt.
kyku

Elmydama hyzmatyňyzda

24/7 we 365 üçin synag edildi

Omörite dizaýn

xtb (4)

Gizlinlik ygtybarly

xtb (5)

Temperli aýna proetekt

xtb (8)

Gün şöhlesine garşylyk

xtb (2)

Barmaga garşy garşylyk

xtb (11)

Senagat standarty

xtb (13)

Aýna täzeden dizaýn

Müşderi meýdanlary

tb (2)

Maliýe

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Öz-özüňe hyzmat etmek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň