21.5 dýuým PCAP duýgur paneli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Komponentlerden

Sensor we PCBs derejesinden duýgur ekran ýasamak

Bahasy bäsdeşlik we has adaty dizaýn

Atly komponent, komponentlerden has köp mümkinçiligi bolan müşderä mümkinçilik berýär.

43inç PCAP

Ygtybarlylyk

Çydamlylyk 1-nji synp önümçiliginden we markaly PCB komponentinden gelýär

Hünär tejribesinden we dizaýndan gurlan ygtybarly önüm

Başdan gowulaşdyrmak üçin jikme-jiklikler hakda

55inchPCAP (2)

Iň gowy ýygyndy

Iň oňat önüm hökmünde

Uly üstünligini we çydamlylygyny subut edýän köp sanly taslama, uzak önümiň ömri we köpçülikleýin önümçiligi bilen bäsdeşlige ukyply.

55inchPCAP (1)

Aýratynlyklary

rth (1)

Çalt gurmak
rth (2)

Componentshli komponentler üçin

rth (3)

Doly ululygy 10inç ~ 55inç

rth (4)

Dyrna garşy

rht

Geçiriş

rth (5)

Gaýtadan programma üçin gowy

tyj

Bolmagyň sebäpleri

df (1)

Ygtybarly

At, seýfiňiz üçin iň oňat we iň meşhur komponentleri ulanýar, standart amallary we kepillendirilen hil laýyklygyny subut etmek bilen, geljegi uly we çydamly duýgur ekrany hödürleýäris.

df (2)

Önümiň uzak ömri

50,000max.Hr işlemek, berk içerki we daşarky gurluş bilen, hil meselesinden arkaýyn bolarsyňyz.

rt

Ansat sazlamalar

Köşk gurmak üçin basgançakly bezeg, yzygiderli we çalt.

kyku

24/7 hyzmatyňyzda

24/7 işiňiz üçin işleýär we dynç almaýar.

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinligiňizi goraň

xtb (5)

Temperli aýna güýçlendirýär

xtb (8)

Gün şöhlesini okap bolýar

xtb (2)

Barmak çap edilmeýär

xtb (11)

Senagat

xtb (13)

Paneliň dizaýny

Boljak ýeri

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň