15inç Pcap duýgur paneli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Komponentlerden ylham aldy

 

Atly kiosk integratorlary komponent derejesinden ylham alýar, kiosky öňküsi ýaly inçe edip biler.

Duýgur ekran komponentleri, duýgur sensor ekrany önümini öndürmek üçin sensor datçigini we gözegçilik ediji goldaw dizaýnerini öz içine alýar.

Smoothönekeý el degirmek tejribesi bilen önümiňize ýönekeý integrasiýa.

At böleklerinden ylham.

43inç PCAP

Seýfiňiz üçin

Müşderi önüminiň howpsuzlygy markaly ýokary komponentden we 1-nji synp önümçiliginden gelýär.

Tejribämizden we dizaýnymyzdan ygtybarlylygy ýokarlandyrýar

Jikme-jiklikler hakda

55inchPCAP (2)

Müşderi düşündiriş: iň gowy ýygyndy

Yearsyllar boýy iň meşhur, yzygiderli çözgüt we önüm hökmünde.

Köp sanly önüm, uzak önüm ömrümiz we köpçülikleýin önümçiligimiz bilen henizem çydamlydygyny subut edýär.

55inchPCAP (1)

Peýda

rth (1)

Çalt gurnama
rth (2)

Partshli böleklere eýe bolmak üçin bir duralga

rth (3)

10 ~ 55inç

rth (4)

Dyrnak garşy çykdy

rht

Geçiriş ýaly kristal

rth (5)

Programma adaty dizaýn

tyj

Güýçler

df (1)

Çydamly

Markaly LCD displeý paneli we Horsent duýgur ekran datçigi ýaly iň oňat we iň meşhur komponentleri ulanyp, standart amallary we kepillendirilen hil laýyklygyny subut etmek bilen, geljegi uly we çydamly duýgur ekrany hödürleýäris.

df (2)

Dowamly

LED we berk gurluş üçin 30,000 ~ 50,000Hrs ömri, meselelerden boşarsyňyz.

rt

Birleşdirmek aňsat

Ansat gurnamak üçin basgançakly bezeg, yzygiderli we çalt.

kyku

Gije-gündiz

Size gowy hyzmat etmek üçin 24/7

Özbaşdaklaşdyrma

xtb (4)

Gizlinligi goramak

xtb (5)

Temperaturaly ýer

xtb (8)

Akyl garşylygy

xtb (2)

Barmak yzy ýok

xtb (11)

Senagat standarty

xtb (13)

Aýna dizaýny

Ulanylýan ýeri

tb (2)

Banklar

tb (1)

Oýunlar

tb (3)

Senagat

tb (4)

Öz-özüne hyzmat ediji maşyn


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň