17inch PCAP sensor paneli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Komponentlerden gowulaşdy

At komponentinden kiosky gowulandyrýar

Atly komponentler datçikden ybarat we EETI ýa-da ILITEK kontrolleýeri dizaýnerlere iň talap edilýän önümi döretmäge mümkinçilik berýär.

Monitor we kiosk bilen aňsat integrasiýa, rahat degmek tejribesini hödürlemek.

Komponentlerimizden gowulaşma.

43inç PCAP

Ygtybarly önüm çydamlylykdan gelýär

Markaly PCB komponenti we 1-nji synp önümçiligi, çydamlylygyň ýeke-täk usulydyr

Hünär tejribesi we dizaýny ygtybarlylygy ýokarlandyrýar

Jikme-jiklikler bilen gyzyklanýar

55inchPCAP (2)

Iň çydamly bolmagy talap etmek

Iň oňat, yzygiderli önüm hökmünde ýyllar boýy saýlanýar.

Köp sanly taslamalar we müşderi, uzak önümiň ömri we köpçülikleýin önümçiligi bilen henizem bäsdeşlige ukyply uly üstünliklerini we çydamlylygyny subut etdi.

55inchPCAP (1)

Fiziki aýratynlyklar

rth (1)

Çalt gurmak
rth (2)

Componentshli komponentler üçin bir ýer

rth (3)

Doly ululygy 10 ~ 55inç

rth (4)

Dyrnaň

rht

ýeňil geçiriji

rth (5)

Omörite programma

tyj

Aýratynlyklary

df (1)

Durnuk

Horsent, AUO-dan LCD paneli we Horsent duýgur ekran datçigi ýaly iň oňat komponentleri ulanýar, subut edilen standart amallar we hil laýyklygy bilen Hrsent diňe durnukly we çydamly önüm hödürleýär.

df (2)

Uzak ömür

LCD ömri we berk içerki we daşarky gurluş üçin 50,000 sagat ömri, müşderi hil meselesinden boşadylýar.

rt

Gurmak aňsat

Easyeňil we çalt kiosk gurmak üçin basgançakly bezeg, yzygiderli we çalt.

kyku

24/7

24/7 hyzmatyňyzda!

Omörite dizaýn

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmagyň çap edilmegine garşylyk

xtb (11)

Senagat

xtb (13)

Duýgur paneliň dizaýny

Goýmalar

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Güýmenje

tb (3)

Senagat

tb (4)

Öz-özüňe hyzmat etmek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň