Taryh we medeniýet

Taryhymyz

◎ 2015
◎ 2016
◎ 2017
◎ 2018
◎ 2019
◎ 2020
21 2021
22 2022

Januaryanwar
ABŞ-a ilkinji iberiş.

Maý
Awstraliýa ilkinji iberiş.

Iýun
EUB-ä ilkinji iberiş.

Iýul
“Smart Bank” taslamasyny Hytaý gurluşyk banky bilen başlaň.

Dekabr
Çengduda uzakdaky lukman taslamasyna başlaň.

Mart
Hytaý sport lotereýasy bilen akylly jedel başlaň.

Aprel
Hytaýyň abadançylygy lotereýasy bilen akylly jedel başlaň.

Awgust
“Inspur” bilen “Smart City” taslamasyna başlaň.

Dekabr
ISO9001-2015.

Mart
China Unicom bilen öz-özüne hyzmat taslamasy.

Aprel
China Telecom bilen öz-özüne hyzmat taslamasy.

Iýul
Singapura ilkinji iberiş.

Awgust
“Makdonalds” bilen akylly töleg taslamasy.

Januaryanwar
OEM dogan kompaniýasy: Atly Hummingbird.

Fewral
Programma dogan kompaniýasy: Horsent Wiselink döredildi.

Iýun
Hanvona OEM duýgur ekrany.

Sentýabr
Braziliýa ilkinji iberiş.

Noýabr
Şanhaý metrosynyň bilet maşynyna duýgur ekran bilen üpjün ediň.

Dekabr
Şençzhenen metrosynyň bilet maşynyna duýgur ekran beriň.

Mart
“China Mobile” bilen öz-özüne hyzmat taslamasyna başlaň.

Iýun
5000m2 täze desga geçiň.

Iýul
ABŞ-nyň iberişi 12K ýetdi.

Oktýabr
12,000 inedördül metrlik kiosk zawody döredildi.

Noýabr
“Smart Bank” taslamasyny Hytaýyň Oba hojalygy banky bilen başlaň.

Dekabr
Döwlet seti bilen akylly töleg başlaň.

Fewral
Çengduda Covid-19 Community Kiosk maksatnamasy başlandy.

Aprel
EUB iberişi 40K-a ýetdi.

Maý
“Ferrero” bilen akylly zawod taslamasy.

Iýun
ISO 45001-2018.

Noýabr
Angliýa ilkinji iberiş

Fewral
Täze dolandyryş edara 1200 m2.
Täze duýgur ekran çyzygy.

Mart
önümçilik liniýasyny täzelemek we giňeltmek.

Oktýabr
Inçe duýgur ekran bilen tanyşdyryň.

Noýabr
Kompaniýanyň ofisini giňeltmek, ýene 2000m2

ýtj

Gymmatlyk

Ygtybarlylyk
Gaýtadan birleşmegi özüne çekýär

Önüm ygtybarlylygy üpjün edijileriň aýdýan zady däl, müşderileriň bu marka hakda biri-birine aýdýan zatlary.Ygtybarly üpjün ediji, uzak möhletli işleýän müşderi baglanyşygy bilen ýüzlerçe toplanýar.

Gowy at ösüşe we hyzmatdaşlyga goşant goşýar.

Ussatlyk gülläp ösýär

Öwrenmek we başarnykly bolmak diňe bir sertifikat ýa-da ylmy üstünlik däl, eýsem dürli hakyky ulanylyş tejribesi we meseläni çözmek üçin çözgütler hödürlemekdir.

Kömek ediň we abadan boluň.

ýtjt

Görüş

Ekranyň geljegiň görnüşi boljakdygyny görýäris,
we barmagyňyza degmek, geljekki dünýä bilen duýmagyň we täsirleşmegiň usuly bolar.

Horsent bilen işleşiň!

geljege gözýetimler bilen ýol görkezeris,

Geljegiň bardygyny duý.