43inch PCAP sensor paneli

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Komponentlerden başlaň

Sensorlardan we PCB-lerden kiosk başlaň

Iň çykdajyly täsirli çözgüt we has goşmaça ýöriteleşdirilen dizaýn bilen gelýär

Has köp wariant, has köp mümkinçilik, az baha

43inç PCAP

Diňe Howpsuz zady talap ediň

 

Söwda we senagat önümi diňe talap edilýän bölekler birnäçe ýyllap dowam edýär

At, çydamlylygy önümiň ilkinji aýratynlygy hasaplaýar

Diňe çydamly önüm müşderini howpsuz edýär

55inchPCAP (2)

Iň çydamly çözgüt

 

Iň gowy garşy alynýan, ýyllar boýy bazar tarapyndan saýlanan önüm.

Önümiň uzak ömri we köpçülikleýin önümçiligi bilen iň oňat çykdajydygyny subut edýän köp sanly gurnama.

55inchPCAP (1)

Näme üçin aýratyn?

rth (1)

Çalt ýygnamak

rth (2)

Partshli bölekler üçin bir duralga

rth (3)

Uly ululyk

rth (4)

Dyrna garşy dur

rht

Geçiriji ýaly howa

rth (5)

Programmanyň dizaýny

tyj

Satyn almagyň sebäpleri

df (1)

Siziň üçin howpsuz

Diňe iň oňat we iň meşhur komponentleri ulanyň, subut edilen standart amallar we kepillendirilen hil laýyklygy bilen bilelikde, durnukly we çydamly duýgur ekrany hödürleýäris.

df (2)

Çydamak üçin guruldy

Durmuşyň millionlarça wagty, aladalardan halas bolarsyňyz.

rt

Ansat sazlamalar

Easyeňil we çalt kiosk gurmak üçin doguldy.
kyku

Elmydama şol ýerde

24/7 we 365 işiňiz üçin, hyzmatyňyzda!

Görnüş

xtb (4)

Gizlinlik goralýar

xtb (5)

Synag paneli

xtb (8)

Gün şöhlesine garşylyk

xtb (2)

Barmagyň çap edilmegi

xtb (11)

Seminar üçin

xtb (13)

Aýna dizaýny


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň