Müşderi dizaýny

  • Saýlawyňyz hemişe şeýle Wiiiiiiide.
 
  • At, markasyny ösdürmegi goldamak üçin dürli ugurlardan gelen müşderiler üçin OEM / ODM hyzmatyny hödürleýär.
 
  • At, dürli amaly programmalar üçin özboluşly dizaýn hödürleýär, gün şöhlesinden okalýan, daşky gurşawy güýçlendirmekden, berk çözgütlerden başlap, OEM / ODM markasyna çenli.Mundan başga-da, öz çyzgylaryňyzy, aýna bejergiňizi, filmiňizi, LCD çözgüdiňizi, ýagtylygy, çarçuwasyny, bezegini, möhürlemegini, konfigurasiýasyny, örtügini öz içine alýan müşderi dizaýnyna duýgur aýna bilen üpjün edýäris.