Brightokary ýagtylyk duýgur ekran

Gysga düşündiriş:

1000nits brightokary ýagtylyk Openframe PCAP duýgur ekrany

Daşky güýmenje üçin duýgur ekran

“Horsent” ýokary ýagtylyk seriýasynyň kömegi bilen, açyk çözgüdiňiz bilen hezil edip bilersiňiz

 


 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Daşky kiosk üçin ýokary ýagtylyk duýgur ekran

  Brokary ýagtylyk açyk çarçuwaly duýgur ekran, gün şöhlesiniň okalmagy we gündizine kompýuter duýgur monitory üçin ýasalýar

  Açyk kiosk, garaşýanlaryňyzy boşatmakdyr, indi sargyt kioskyňyzy we töleg kioskyňyzy açyk meýdanda alyp, işiňizi giňeldip bilersiňiz

   

  rtGün şöhlesini okap bolýan 1000nits

   

  Tropiki gün üçin amatly (2)  Açyk ýa-da ýarym açyk

   

  tyj (2)   24/7 hyzmatyňyzda

  15.6 dýuým duýgur ekran ýokary ýagtylyk
  ýokary ýagtylyk duýgur ekran

  Açyk ýa-da ýarym açyk duýgur ekran

  Açyk çarçuwada we ýapyk çarçuwada 15 ~ 55 dýuým

  “Horsent” 21.5inch, 32inch we 43inch ýaly ýokary ýagtylyk duýgur ekran monitorlary üçin ähli ululygy hödürleýär

  Içerki ýa-da aýratyn sanly sigage üçin Openframe-de we ýapyk çarçuwaly programmada

   

  1000nits özbaşdak hyzmat açyk meýdana geçýär

  250nits ýa-da 300nits duýgur ekrany daşarda goýsaňyz, müşderiňiziň şol enjamda okamagy ýa-da özbaşdak hyzmat etmegi mümkin däl

  Indi açyk kiosk ekranynda gurmak üçin “Horsent 1000nits” ýokary ýagtylyk duýgur ekrany gerek bolar

   

  Daşky howanyň ýokary temperaturasy

  Daşky kiosk ekranyňyz üçin +70 up çenli at goldawy

  Daşarda, howanyň temperaturasy 40 can bolup biler

  emma kiosk temperaturasy 60 ýa-da 70 töweregi bolup biler,

  “Horsent” duýgur ekranyň işleýşini daşarda-da howpsuz saklaýar

  IP 65 suw geçirmeýän sensor ekrany

  Rainagyş gelende hiç kim kioskyňyzy göçürmek islemeýär

  Atly IP 65 duýgur ekrany, ýagyşly günlerde-de rahat işlemek üçin sizi howpsuz saklaýar

   

  Glalpyldawuk duýgur ekran monitory

  mazmunyňyz köp bolsa ýa-da ulanyjy üçin birnäçe söz okamagyňyzy haýyş etseňiz

  Atly size maslahat bermegi maslahat berýärGlalpyldawuk ekran


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň