Gizlinlik süzgüji bilen duýgur ekran

Gysga düşündiriş:

Içalyçylykdan goramak üçin Gizlinlik süzgüji bilen duýgur ekran


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gizlinligiňiz üçin

Parol ***************

Näme üçin Gizlinlik süzgüji bilen duýgur ekrany saýlaň

Maliýe, lukmançylyk ýaly duýgur maglumatlary öz içine alýan müşderi ýa-da iş üçin işlenip düzüldi

ýa-da islendik zady ekranda saklamak isleýänler.Atly oturdylan gizlinlik süzgüji, duýgur ekran aýnasynyň aşagynda we LCD-den ýokary gurnalan, müşderileriň ekrany ekranyndan uzaklaşdyrýar,

Ekrana gönüden-göni seredýän ulanyjy üçin henizem okalýan we düşnükli, duýgur ekranyň işine hiç hili täsiri ýok.

 

 

10 ~ 24 dýuým doly ölçeg bar

10-dan 24-e çenli,

gizlinlik süzgüji bilen duýgur ekranlardan lezzet alyp bilersiňiz

0 ~ 30 ° Perişdäni görmek

Müşderileriň ekrany ekranynda diňe mowzuk açýar

gözlerinden uzakda,

 

Hemişelik gizlinlik süzgüji

Duýgur ekran aýnasynyň aşagyndaky süzgüç we durnukly psihiki hil hemişelik öndürijiligi hödürleýär

Noldan we millionlarça degmekden howpsuz

Daşarky süzgüç / film bilen deňeşdirilende, Içerki gurnama süzgüji, Superior Scratch garşylyk görkezijisi üçin 7H gatylygy hödürleýär

Glalpyldawuk

Gizlinlik süzgüçimiz mugt AG süzgüji bilen gelýär, güýçli ýagtylykda sensor monitorynyň okalmagyndan we işleýşinden lezzet alyň.

60% ýagtylyk trans

Okalýan, düşnükli we iň esasysy, içalyçylykdan gorananda ulanyjynyň göni monitora seredip okamagy we işlemegi üçin amatlydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň