27inch PCAP Openframe duýgur ekran H2712P

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Diňe uly duýgur ekranlary söýüň!

 

27 dýuým duýgur ekran ekranyndan başlap, munuň uly ekrandygyny aýdyp bilersiňiz

bilen deňeşdirilende 30% ulydyr24inç!30% goşmaça ýer bilen,

8 setir mazmun ýa-da 3 setir programma nyşanlaryny goýup bilersiňiz!

 

 

27inch PCAP Openframe duýgur ekran H2712P (16; 9) 1

Diňe degiňmi?

, Ok, 27 dýuým özara täsir etmek we çümdürmek üçin

 

Müşderiler indi iki elini aňsatlyk bilen ulanyp bilerler

we çekmek üçin has köp ýer bar ... işlemek üçin has köp yşarat

Ulanyjylar 27 sensorly ekran bilen ýüzbe-ýüz bolanda, özara täsiriň tapawudyna derrew düşünerler.

 

27inch PCAP Openframe duýgur ekran H2712P (16; 9) 2

Çydamly we ygtybarly

 

Iň oňat, yzygiderli çözgüt we ýyllar boýy önüm saýlamak.

Köp sanly ýagdaýlar we bagtly müşderiler uly üstünliklerini subut etdiler

we uzak önümiň ömri we köpçülikleýin önümçiligi bilen çydamlylygy henizem çykdajyly.

 

Çydamly gurluşyk we ygtybarly öndürijilik bilen,

bu duýgur ekranyň ençeme ýyllap kynçylyksyz işlejekdigine ynanyp bilersiňiz.

27inch PCAP Openframe duýgur ekran H2712P (16; 9) 3

Kiosk duýgur ekrany

Içerki gurnama üçin basgançakly Bezel

Gurnamak aňsat, çalt we ýönekeý bolmaly.

Dizaýn bezegimiz, kiosk displeýini çalt gurmak üçin

Sleumşak we döwrebap dizaýny bilen bu açyk çarçuwaly duýgur ekran

Bölek satuw kiosklaryndan başlap, interaktiw sanly belgili displeýlere çenli köp sanly programma üçin amatly.

Mazmuny görkezmek üçin buýsanç bilen giňişlik berýär we täsirli duýgur tehnologiýa ulanyjylaryň aňsatlyk bilen aragatnaşyk saklamagyny üpjün edýär

 

 

H2712P (1)

Ortaça gurşun wagty: 1 ~ 2 hepde

Bir ýyllyk kepillik we kepillik möhletini uzaltmak hyzmaty

MOQ: Bir bölümden

Öwürmek hakda pikir edýän bolsaňyz21.5 dýuýmhas uly ekrana,

27 dýuým, elbetde, uly displeý we amatly ulanyjy tejribesi bilen täze saýlawyňyz bolar.

27 dýuým duýgur ekran monitory (2)

 

Horsent çydamly duýgur ekran monitory gurmak üçin geljegi uly we berk material ulanýar.

 

27 dýuým duýgur ekranly monitor

27 dýuým duýgur ekran Fiziki aýratynlyklary

ico (1)

Re modeim sanjym
ico (2)

Düşnüksiz öň tarapy
ico (3)

Şkaf bilen gurnalan hakyky kwartira
tyj

Çykyş

df (1)

Durnuk we çydamly

At, AUO-dan çydamly LED displeý paneli we Horsent duýgur ekran datçigi ýaly iň oňat we iň meşhur komponentleri ulanýar, subut edilen standart amallar we kepillendirilen hil laýyklygy bilen bilelikde, durnukly we çydamly duýgur ekran hödürleýäris.
df (2)

Önümiň uzak ömri

LED ömri we berk içerki we daşarky gurluş üçin 30,000 ~ 50,000Sagat ömri, hil meselesinden halas bolarsyňyz.
rt

Aňsat integrasiýa

Easyeňil we çalt kiosk gurmak üçin basgançakly bezeg, yzygiderli we çalt.
kyku

24/7

24/7 hyzmatyňyzda!

Önümiň spesifikasiýasy

GÖRNÜŞ

LCD paneliň ululygy

27 dýuým

Aspekt gatnaşygy

16:09

Yzky yşyk görnüşi

Yşyk-diodly yşyk

Pixel Pitch

0.3114mm x 0.3114mm

Işjeň meýdan

597.888mm x 336.312mm

Iň oňat karar

1920 × 1080 @ 60 Hz

Jogap bermek wagty

14 MS

Reňk

16,7 million

Ightagtylyk

LCD paneli: 300 cd / m2

Kontrast gatnaşygy

1000: 1 (standart bahalar)

Burçy görmek (CR> 10)

Gorizontal: 178 ° (89 ° / 89 °)

Dik: 178 ° (89 ° / 89 °)

Wideo Giriş Formaty

RGB analog signal / sanly signal

Wideo giriş interfeýsi

VGA / DVI / HDMI

Giriş ýygylygy

Gorizontal: 30 ~ 82 Hz Dik: 50 ~ 75 Hz

TOUCH

Ekranyň görnüşine degiň

10 bal kapasitif duýgur ekran

Aýna gapak

3 mm

Aç-açanlyk

87%

Gatylyk

7H

Interfeýs

USB2.0

Jogap bermek wagty

≤15 ms

Duýgur usuly

Barmak / kapasit ruçka

Ömrüňize degiň

, 00050,000,000

Çyzyklylyk

< 2%

Köp nokatly OS

Windows7 / 8/10 , Android

GEÇIRMEK

Serhet ölçegi

654mmx352mmx47.5mm

Gaplamagyň ululygy

Aýgytly bolmak

Agram

Tor: ippingük daşamagy kesgitlemek: Kesgitlemek

GURNAMAK

Gurnama

Gapdal gurnama ýaýy , VESA 75mm & 100mm

Temperatura

Işleýiş: 0 ℃ -40 ℃ orage Saklama: -20 ℃ -60 ℃

Çyglylyk

Işleýiş: 20% -80%;Saklanylýan ýeri: 10% -90%

Operasiýa beýikligi

< 3000m

Güýç

Elektrik üpjünçiligi

Giriş : DC 12V ± 5%

Kuwwat sarp etmek

Maks : 30W;Uky : 3W;: 2W öçüriň

UMUMY

Kepillik

1 ýyl

Garnituralar

Set şnuru / adapter, USB ýa-da COM kabeli (islege görä);VGA kabeli we HDMI ýa-da DVI kabeli (islege bagly), ýaý (islege bagly)

Surat çekmek

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik süzgüji

xtb (5)

Temperli aýna

xtb (6)

Brightokary ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

Suw geçirmeýän

xtb (3)

tozan

xtb (8)

Glalpyldawuk

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

Spiker

xtb (10)

Kamera

xtb (11)

Senagat çözgüdi

xtb (12)

Logotip çap etmek

xtb (13)

Duýgur paneli desig

xtb (14)

Stol ýokarky stend

Programma meýdany

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (3)

Senagat

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Gapdal dagy

Diwar dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň