32 dýuým duýgur ekran H3212P

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Uly görüş

Kiosklaryňyz üçin doguldyňyz!

 

31.5 dýuým açyk çarçuwaly monitor has gowy görüş getirýär

gyzykly mazmunyňyz webölek satuwda interaktiw söwda giňişligi

In Engineenerleriňiz we dizaýnerleriňiz 31.5 ekranymyz bilen işlemegi gowy görerler

güýçli we has gyzykly mazmun üçin gaty uzak isleýän ajaýyp kiosklara.

32inç duýgur ekran açyk çarçuwa H3212P (16 ; 9) 2

32 dýuým sensor ekrany

Söwda sahypasy üçin ýasaldy

 

Myhman ýa-da gezelenç etmek üçin mugt we güýçli täsirleşme sazlamasy üçin has köp ýer

iň özüne çekiji we meşhur iş sahypasynda

32inç täze başlangyç bolar

sansyz diňleýjileriňiz üçin

40-a çenli duýgur ekran nokady

Sahy integrasiýa

ullakan vitrin

köp gyzykly

 

 

H3212P (3)

 

Çydamly çözgüt: 3 mm örtükli aýna
Saýlawy talap etmek

 

32 dýuým uly ekran bagyşlanmaly däl, ýöneçydamly

Atly 3 mm gyzgyn örtükli aýna hödürleýär

noldan we betbagtçylykdan goramak üçin

Iň oňat, yzygiderli çözgüt hökmünde

we önümleri saýlamak.

 

Köp sanly ýagdaý we müşderi açyk çarçuwaly ekrany subut etdi

Uzak önümiň ömri bilen çydamly we henizem bäsdeşlige ukyply weköpçülikleýin önümçilik.

 

32inç duýgur ekran açyk çarçuwa H3212P (16 ; 9) 1

Basgançakly Bezel we aýna

“Horsent” bezeginiň nusgawy dizaýnyramka duýgur ekrany açyň

 

Köşk integrasiýasy üçin doguldy

Basgançakly bezel çalt kiosk gurmak üçin

we köp ýyllap üznüksiz işlemäge çydaýar

Aýnanyň öň tarapy gözellik üçin, arassalamak aňsat we pes hyzmat etmek üçin

 

H3212P (1)

Ortaça gurşun wagty: bir hepde

Bir ýyllyk standart kepillik

kepilligi giňeltmek hyzmaty

MOQ: Bir bölümden

 

Uly displeý üçin başlangyç duýgur ekran hökmünde

At, bäsdeşlige ukyply bahalary hödürleýär

sag bolsun aýdýarysköpçülikleýin önümçilikwe yzygiderli sargytlar.

32 dýuým duýgur ekran 2

 

At her zadyň jikme-jikliklerine başlaýar we ünsi jemleýär

 

 

32 dýuým duýgur ekran

32inç duýgur ekran monitory

köpçülikleýin önümçilikde

32 dýuým duýgur ekranly monitor (2)

Uly duýgur ekran monitory Fiziki aýratynlyklar

ico (1)

Gurallar esasy
ico (2)

Aýnanyň üstü
ico (3)

Köşk gurmak üçin doguldy
tyj

Çykyş

df (1)

At bilen howpsuz

Diňe iň oňat komponentleri, AUO-dan çydamly LED displeý paneli bilen, adaty amallar we iň täze zatlar bilen birleşdiriňkepillendirilen hil laýyklygy.
“Horsen't” çydamly duýgur ekran bilen howpsuz.
df (2)

Uzyn kiosk hyzmatdaş

Tükeniksiz işlemegiňiz we aladalanmaňyz üçin 30,000 ~ 50,000Hours we 50million duýgur ekran ömri
rt

Aňsat we çalt integrasiýa

Basgançakly bezel gurnama inersenerleri
we agyr iş ýyllaryny subut etmek
kyku

24/7 we alada ýok

Atyň maksady, size gowy hyzmat etmek üçin 24/7 duýgur ekran hödürlemek

Önümiň spesifikasiýasy

GÖRNÜŞ

LCD paneliň ululygy

31,5 dýuým

Aspekt gatnaşygy

16:09

Yzky yşyk görnüşi

Yşyk-diodly yşyk

Pixel Pitch

0.3637mm x 0.3637mm

Işjeň meýdan

698.40mm x 392,85mm

Iň oňat karar

1920 × 1080 @ 60 Hz

Jogap bermek wagty

8 MS

Reňk

16,7 million

Ightagtylyk

LCD paneli: 300 cd / m2

Kontrast gatnaşygy

1200: 1 (standart bahalar)

Burçy görmek (CR> 10)

Gorizontal: 178 ° (89 ° / 89 °)

Dik: 178 ° (89 ° / 89 °)

Wideo Giriş Formaty

RGB analog signal / sanly signal

Wideo giriş interfeýsi

VGA / DVI / HDMI

Giriş ýygylygy

Gorizontal: 30 ~ 82 Hz Dik: 50 ~ 75 Hz

TOUCH

Ekranyň görnüşine degiň

10 bal kapasitif duýgur ekran

Aýna gapak

3 mm

Aç-açanlyk

87%

Gatylyk

7H

Interfeýs

USB2.0

Jogap bermek wagty

≤10 ms

Duýgur usuly

Barmak / kapasit ruçka

Ömrüňize degiň

, 00050,000,000

Çyzyklylyk

< 2%

Köp nokatly OS

Windows7 / 8/10 , Android

GEÇIRMEK

Serhet ölçegi

756.1mm × 450,7mm × 45,9mm

Gaplamagyň ululygy

Aýgytly bolmak

Agram

Tor: ippingük daşamagy kesgitlemek: Kesgitlemek

GURNAMAK

Gurnama

Gapdal dakylýan ýaý

Temperatura

Işleýiş: 0 ℃ -40 ℃ orage Saklama: -20 ℃ -60 ℃

Çyglylyk

Işleýiş: 20% -80%;Saklanylýan ýeri: 10% -90%

Operasiýa beýikligi

< 3000m

Güýç

Elektrik üpjünçiligi

Giriş : ACC 220V ± 5%

Kuwwat sarp etmek

Maks : 40w;Uky : 2w;: 1w

UMUMY

Kepillik

Bütin bölüm, LCD we sensor paneli üçin 3 ýyl 1 ýyl.

Garnituralar

Set şnuru / adapter, USB ýa-da COM kabeli (islege görä);VGA kabeli we HDMI ýa-da DVI kabeli (islege bagly), ýaý (islege bagly)

Surat çekmek

Hususy dizaýn opsiýasy

xtb (4)

Gizlinlik goralýar

xtb (5)

Wandala garşy

xtb (6)

1000nit ýagtylyk

xtb (7)

Ightagtylyk awtomatiki sazlanýar

xtb (1)

IP65 Suw geçirmeýän

xtb (3)

ip 65 tozan

xtb (8)

Gün şöhlesini okap bolýar

xtb (2)

Barmaga garşy çap

xtb (9)

iki taraplaýyn gürleýjiler

xtb (10)

HD kamera

xtb (11)

Senagat çözgütleri

xtb (12)

Siziň logotipiňiz

xtb (13)

Panel aýna dizaýny

xtb (14)

Stol ýokarky goldaw

Programma meýdany

tb (2)

Bank işi

tb (1)

Oýun

tb (4)

Özbaşdak hyzmat terminaly

Garnituralar

Set şnury

Gapdal dagy

Diwar dagy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň