Wýetnam bölek satuw sergisinde atly çykyşlar

Näme hakda?

 

Günorta-Gündogar Aziýa söwda maşynlary we täze bölek satuw sergisiWýetnamyň Ho Chi Minh şäheriniň Saigon sergi zalynda 10-12-nji awgust aralygynda geçirildi, Dünýäde täsirli sensor monitor dizaýneri we öndürijisi hökmünde Horsent iň soňky üstünliklerimizi görkezip, hödürleýän innowasion akylly interaktiw önümler we çözgütler bilen täsirli çykyş etdi. täze iş mümkinçilikleri.

Wýetnamda at - hd

 

Stiwen bölek müşderi bilen tanyşdyrýar


 

 

Hasyl

Horsent bölekleýin, azyk we içgi önümlerinde 49 kompaniýadan we kärhanadan 102 myhman aldy ...

Sergi meýdançasy wirusly we işli boldy, sensor ekranlary we interaktiw metbugaty görmäge we görmäge tükeniksiz gelýän myhman geldi.A138 atly çadyr bölekleýin, maliýe, logistika we kiçi telekeçilerden köp sanly diňleýjini özüne çekdi

 

Soňky ýyllarda Wýetnam çalt ösdi, Wýetnam bölek satuw bazarynyň göwrümi 2023-nji ýylda 246,65 milliard dollardan 2028-nji ýyla çenli 435,59 milliard dollara, çaklama döwründe (2023-2028) 12.05% CAGR derejesinde öser diýlip garaşylýar. .mordorintelligence.com / senagat-hasabatlar / bölek-senagat-wýetnam)

içerki açyklyk we iş gurşawy gowulaşmagy dowam etdirdi, tebigy ýagdaýda has köp bazar açmak üçin Horsent-i özüne çekdi.Bölek satuw pudagynda 500-den gowrak kompaniýadan 5000 töweregi myhman geldi we serginiň üstünlikli tamamlanmagy Horsentiň Günorta-Gündogar Aziýa bazaryny hasam ösdürmegi üçin oňat esas döretdi.

 

Biz nähili hyzmat edýäris

Horsent, Wýetnamda bölek satuw senagaty üçin adaty dizaýn duýgur ekrany we hemmesine degmek ýaly has ösen we täsirli adam-kompýuter täsiri sanly çözgütleri bermäge borçlanýar we müşderilere ýöriteleşdirilen hyzmatlar bermek we döretmek üçin tehnologiýamyzy we önümlerimizi kämilleşdirýär. olar üçin iň uly gymmatlykdyr.Şeýle hem, Horsent bölek satuw pudagy üçin has amatly we ýokary hilli önümleri üpjün etmek üçin sanly sensor ekranlarynyň ugruny öwrenmegi dowam etdirer.

 

Wýetnamda at (3) - sag

Wise-prezident Stiwen ýerli müşderiler bilen

Wýetnamda at (2) - sag

 Hindistandan telekeçi bilen tanyşdyrmak

 

Indiki näme?

Horsent, müşderilerimize has gowy hyzmat etmek we işimizi ösdürmek üçin HCMC we Hanoýda iki ýerli hyzmatdaş gurup, ýörite hyzmat hyzmatdaşlary we müşderilere salgylanma we ähmiýetli mysal hökmünde görelde alar.

 

Eger tomaşany sypdyran bolsaňyz

Alada etme, önümlere gysgaça giriş we görkezme.aşakdaky baglanyşyga basyň we önümiň tanyşdyrylyşyny alyň.

1.32 dýuým duýgur ekran

2.21.5 dýuým duýgur ekran

3. 15 dýuým senagat paneli

4. 10 dýuým açyk çarçuwaly duýgur ekran


Iş wagty: Awgust-17-2023